Распоред на часови

УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА
УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА
УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА
УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА
ПЛАН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ДОДАТНА НАСТАВА, ДОПОЛНИТЕЛНА НАСТАВА, СЛОБОДНИ УЧЕНИЧКИ АКТИВНОСТИ,
ВОННАСТАВНИ АКТИВНОСТИ, ТАЛЕНТИРАНИ И НАДАРЕНИ УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНА 2019-2020 ГОДИНА


МЕСЕЦ МАРТ 2020
МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2020
МЕСЕЦ ЈАНУАРИ 2020
МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2019
МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2019
МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2019
МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019